"Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas studenti šoruden studiju modulī “Dizains un Demokrātija”, profesores Inguna Eleres un asociētās profesores Gitas Straustiņas vadībā izstrādājuši priekšlikumus, kā ar dizaina paņēmieniem veicinātu iedzīvotāju līdzdalību Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kas notiks 2024. gada jūlijā."
Lai informētu par gaidāmajām 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Eiropas Savienības mājas skatlogs tiek izmantots kā uzmanību piesaistošs provokācijas rīks, aicinot garāmgājējus izdarīt izvēli un atbildēt uz jautājumu ''Vai piedalīsies Eiropas Parlamenta vēlēšanās?'', iesaistoties  interaktīvā balsošanas imitācijā.
Lai attēlotu vēlētāju un viedokļu svārstības, kā vieni no koncepcijas būtiskākajiem elementiem tiek izmantoti svari ar diviem traukiem – bumbiņas ievietošana pirmajā traukā tai piešķirtu “gaismas” nozīmi, taču tās ievietošana otrā traukā piešķirtu "tumsas" nozīmi, kas provocē garāmgājējus gan domāt par viņu balss svarīgumu, gan  izcelt skatloga vīziju– ''balsošana izgaismo nākotni''. 
Darbs veidots sadarbībā par Elīzu Siliņu.
"The students of the Design Department of the Latvian Academy of Arts, under the guidance of professors Inguna Elere and associate professor Gita Straustiņa, have developed proposals this autumn as part of the study module 'Design and Democracy.' The aim is to use design techniques to enhance citizen participation in the European Parliament elections scheduled for July 2024.
To inform about the upcoming 2024 European Parliament elections, the European Union storefront is utilized as an attention-grabbing provocative tool, inviting passersby to make choices and respond to the question 'Will you participate in the European Parliament elections?' by engaging in an interactive voting simulation.
To depict the fluctuations in voters' opinions, one of the concept's essential elements involves the use of scales with two trays – placing balls in the first tray would symbolize a 'light' meaning, while placing them in the second tray would signify a 'dark' meaning. This prompts pedestrians to contemplate the significance of their voice and highlight the vision of the storefront – "voting enlightens the future."
The work was created in collaboration with Eliza Silina.
Back to Top