Sadarbībā ar šo klientu izstrādāju logo, iepakojumu dizainu, materiālus sociālo tīklu saturam,  veidoju ēdienkaršu dizainu, kā arī  dažāda formāta drukas failus.
In cooperation with this client, I develop a logo, packaging design, materials for social media content, create menu design, as well as various format print files.
Back to Top