Sadarbībā ar šo klientu izstrādāju materiālus sociālo tīklu saturam, veidoju ēdienkaršu dizainu, kā arī  dažāda formāta drukas failus.
In collaboration with this client, I create materials for social media content, design menus, and produce print files in various formats.
Back to Top