Sadarbībā ar šo klientu izstrādāju materiālus sociālo tīklu saturam, veidoju ilustrāciju dizainu, kā arī ikonogrāfijas izstrādi.
In collaboration with this client, I develop materials for social media content, create illustration designs, and work on iconography development.
Back to Top