Sadarbībā ar šo klientu izstrādāju materiālus sociālo tīklu saturam, veidoju ēdienkaršu dizainu, kā arī  dažāda formāta drukas failus.
In cooperation with this client, I develop materials for social media content, design menus, as well as create print files in various formats.
Back to Top