Sadarbībā ar šo klientu izstrādāju materiālus sociālo tīklu saturam, digitālajiem baneriem un ekrāniem, kā arī veidoju dažāda formāta drukas failus.
In collaboration with this client, I develop materials for social media content, digital banners, and screens, as well as create print files in various formats.
Back to Top